6 đối tượng khóa kín cửa đánh bạc trên tầng 2 quán bi-a

Hiện trường bắt giữ 6 đối tượng đánh bạc trong quán bi-a. Ảnh: CA.
Hiện trường bắt giữ 6 đối tượng đánh bạc trong quán bi-a. Ảnh: CA.
Hiện trường bắt giữ 6 đối tượng đánh bạc trong quán bi-a. Ảnh: CA.
Lên top