50 đối tượng thác loạn, phê ma túy trong quán karaoke?

Công an vừa mời 50 đối tượng lên làm việc, phân loại xử lý.
Công an vừa mời 50 đối tượng lên làm việc, phân loại xử lý.
Công an vừa mời 50 đối tượng lên làm việc, phân loại xử lý.
Lên top