5 người bị xử phạt vì không đeo khẩu trang nơi công cộng

Các trường hợp làm việc với cơ quan chức năng vì không chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: CA.
Các trường hợp làm việc với cơ quan chức năng vì không chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: CA.
Các trường hợp làm việc với cơ quan chức năng vì không chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: CA.
Lên top