5 đối tượng giả công an 141 chặn xe, thu tiền người đi đường