5 đối tượng đi đòi nợ thuê bị dân đánh trọng thương