5 đôi nam nữ mua bán dâm trong quán cà phê

Hai đối tượng tổ chức để cho nhân viên bán dâm tại quán cà phê. Ảnh: Đ.Tuấn.
Hai đối tượng tổ chức để cho nhân viên bán dâm tại quán cà phê. Ảnh: Đ.Tuấn.
Hai đối tượng tổ chức để cho nhân viên bán dâm tại quán cà phê. Ảnh: Đ.Tuấn.
Lên top