431 người sử dụng bằng giả Đại học Đông Đô bị xử lý ra sao?

Văn bằng 2 giả do Đại học Đông Đô cấp không được công nhận. Ảnh: V.D
Văn bằng 2 giả do Đại học Đông Đô cấp không được công nhận. Ảnh: V.D
Văn bằng 2 giả do Đại học Đông Đô cấp không được công nhận. Ảnh: V.D

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top