4 nhân viên bảo vệ vây đánh 1 công nhân trong KCN Nhơn Trạch 3

Công nhân bị bảo vệ vây đánh. Ảnh cắt từ clip
Công nhân bị bảo vệ vây đánh. Ảnh cắt từ clip
Công nhân bị bảo vệ vây đánh. Ảnh cắt từ clip
Lên top