4 người trên xe ôtô ra đường không chính đáng còn thách thức chốt kiểm soát

Hình ảnh 3 đối tượng đi trên xe lúc cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm. Ảnh: CA Tỉnh BR-VT
Hình ảnh 3 đối tượng đi trên xe lúc cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm. Ảnh: CA Tỉnh BR-VT
Hình ảnh 3 đối tượng đi trên xe lúc cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm. Ảnh: CA Tỉnh BR-VT
Lên top