4 đối tượng bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản sa lưới

Một trong các đối tượng bị bắt. Ảnh: CA cung cấp.
Một trong các đối tượng bị bắt. Ảnh: CA cung cấp.
Một trong các đối tượng bị bắt. Ảnh: CA cung cấp.
Lên top