36.000 người mất hàng trăm tỉ đồng vì tham gia đa cấp

Lê Văn Quang khi làm chủ tịch Thăng Long Group.
Lê Văn Quang khi làm chủ tịch Thăng Long Group.
Lê Văn Quang khi làm chủ tịch Thăng Long Group.
Lên top