36 tháng tù cho F0 chống đối ở chốt kiểm soát dịch

Nguyễn Văn Quý tại tòa. Ảnh: PV.
Nguyễn Văn Quý tại tòa. Ảnh: PV.
Nguyễn Văn Quý tại tòa. Ảnh: PV.
Lên top