3,5 tỉ đồng “vô chủ” tại PVTrans được xử lý ra sao?

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh trong vụ án nhận lãi ngoài. Ảnh: V.Dũng.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh trong vụ án nhận lãi ngoài. Ảnh: V.Dũng.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh trong vụ án nhận lãi ngoài. Ảnh: V.Dũng.
Lên top