Quảng Bình:

30 người ẩu đả với cả làng, 5 người trọng thương