3 thiếu nữ bị nhóm bảo kê bán qua lại nhiều quán karaoke

Ba gã bảo kê quán karaoke mua bán các thiếu nữ. Ảnh: V.D.
Ba gã bảo kê quán karaoke mua bán các thiếu nữ. Ảnh: V.D.
Ba gã bảo kê quán karaoke mua bán các thiếu nữ. Ảnh: V.D.
Lên top