3 tài xế chốt cửa ngồi trong cabin, mặc hiệu lệnh của CSGT

3 chiếc ôtô tải tự cơi nới thành thùng xe bị CSGT Quảng Trị dừng kiểm tra. Ảnh: CA cung cấp.
3 chiếc ôtô tải tự cơi nới thành thùng xe bị CSGT Quảng Trị dừng kiểm tra. Ảnh: CA cung cấp.
3 chiếc ôtô tải tự cơi nới thành thùng xe bị CSGT Quảng Trị dừng kiểm tra. Ảnh: CA cung cấp.
Lên top