3 người Trung Quốc vượt biên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

3 người mang quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị bắt giữ. Ảnh: CAQB
3 người mang quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị bắt giữ. Ảnh: CAQB
3 người mang quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị bắt giữ. Ảnh: CAQB
Lên top