3 người nhậu trong khi có dịch COVID-19 bị phạt 45 triệu đồng

3 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16, ăn nhậu trong mùa dịch bị xử phạt. Ảnh: CTV
3 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16, ăn nhậu trong mùa dịch bị xử phạt. Ảnh: CTV
3 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16, ăn nhậu trong mùa dịch bị xử phạt. Ảnh: CTV
Lên top