3 kiểm sát viên cao cấp cùng giữ quyền công tố vụ xử "đại án" AVG

Ông Nguyễn Bắc Son có  3 luật sư, ông Trương Minh Tuấn có 5 luật sư bào chữa
Ông Nguyễn Bắc Son có 3 luật sư, ông Trương Minh Tuấn có 5 luật sư bào chữa
Ông Nguyễn Bắc Son có 3 luật sư, ông Trương Minh Tuấn có 5 luật sư bào chữa
Lên top