3 kẻ đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng lĩnh án

3 bị cáo đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng lĩnh tổng mức án 9 năm tù. Ảnh: Hữu Long
3 bị cáo đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng lĩnh tổng mức án 9 năm tù. Ảnh: Hữu Long
3 bị cáo đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng lĩnh tổng mức án 9 năm tù. Ảnh: Hữu Long
Lên top