29 bị cáo nhận sai, xin lỗi gia đình 3 chiến sĩ hy sinh ở Đồng Tâm

Các bị cáo trong vụ án Giết người, Chống người thi hành công vụ ở Đồng Tâm. Ảnh: Việt Hùng.
Các bị cáo trong vụ án Giết người, Chống người thi hành công vụ ở Đồng Tâm. Ảnh: Việt Hùng.
Các bị cáo trong vụ án Giết người, Chống người thi hành công vụ ở Đồng Tâm. Ảnh: Việt Hùng.
Lên top