24 đồng phạm cùng Trầm Bê gây thiệt hại khoảng 6.600 tỷ đồng

Trầm Bê (trái ảnh) và Phan Huy Khang. Ảnh: Tiền Phong
Trầm Bê (trái ảnh) và Phan Huy Khang. Ảnh: Tiền Phong
Trầm Bê (trái ảnh) và Phan Huy Khang. Ảnh: Tiền Phong
Lên top