22 người nộp 17.000-40.000 USD để trốn sang châu Âu

Nhóm tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài bị đưa ra xét xử ngày 10.12.
Nhóm tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài bị đưa ra xét xử ngày 10.12.
Nhóm tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài bị đưa ra xét xử ngày 10.12.
Lên top