22 năm tù với bị cáo lái xe chở thuốc lá lậu 4 lần tông CSGT

Ba đối tượng, Chức, Phú và Toan trong vụ xe chở thuốc  thuốc lá lậu 4 lần tông xe CSGT.
Ba đối tượng, Chức, Phú và Toan trong vụ xe chở thuốc thuốc lá lậu 4 lần tông xe CSGT.
Ba đối tượng, Chức, Phú và Toan trong vụ xe chở thuốc thuốc lá lậu 4 lần tông xe CSGT.
Lên top