2.150 tỉ đồng đầu tư hệ thống camera giám sát

Camera giám sát sẽ phát hiện các lỗi vi phạm giao thông. Ảnh: M.H.
Camera giám sát sẽ phát hiện các lỗi vi phạm giao thông. Ảnh: M.H.
Camera giám sát sẽ phát hiện các lỗi vi phạm giao thông. Ảnh: M.H.
Lên top