210 tháng tù cho các đối tượng bán văn bằng, chứng chỉ giả tại Gia Lai