21 thanh niên sử dụng ma túy, thác loạn trong quán karaoke

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
Lên top