208 "bông hoa" trong lực lượng phòng chống ma tuý được tôn vinh

Lực lượng cán bộ nữ phòng chống ma tuý góp phần không nhỏ trong chiến công của ngành. Ảnh: Việt Hà.
Lực lượng cán bộ nữ phòng chống ma tuý góp phần không nhỏ trong chiến công của ngành. Ảnh: Việt Hà.
Lực lượng cán bộ nữ phòng chống ma tuý góp phần không nhỏ trong chiến công của ngành. Ảnh: Việt Hà.
Lên top