20.7, đưa ra xét xử vụ Nguyen William Anh gây rối

Cáo trạng truy tố Nguyen William Anh.
Cáo trạng truy tố Nguyen William Anh.