2000 tổ chức, cá nhân xin bảo lãnh, khoan hồng cho cựu chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ

Bị cáo Phạm Nhật Vũ tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh chụp qua màn hình.
Bị cáo Phạm Nhật Vũ tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh chụp qua màn hình.
Bị cáo Phạm Nhật Vũ tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh chụp qua màn hình.
Lên top