200 người bị lừa mua “10 triệu đồng 1.500m2 đất” - vụ án chấn động Long An

Hiện trường vụ việc sau khi cưỡng chế tháo dỡ.
Hiện trường vụ việc sau khi cưỡng chế tháo dỡ.