20 năm vẫn mòn mỏi chờ đợi một phán quyết công lý

Ông Nguyễn Trường Xuân đã viết hàng trăm lá đơn kêu cứu trong 20 năm qua. Ảnh: PV
Ông Nguyễn Trường Xuân đã viết hàng trăm lá đơn kêu cứu trong 20 năm qua. Ảnh: PV
Ông Nguyễn Trường Xuân đã viết hàng trăm lá đơn kêu cứu trong 20 năm qua. Ảnh: PV
Lên top