20 năm tù cho kẻ giết người khiến ông Huỳnh Văn Nén bị 17 năm tù oan