2 vợ chồng bị điều tra hành vi gây rối vì dựng xe chắn lối chốt kiểm soát

Chiếc xe Honda SH của vợ chồng N dựng ngay lối đi vào tại chốt kiểm soát. Hình ảnh được người dân ghi lại
Chiếc xe Honda SH của vợ chồng N dựng ngay lối đi vào tại chốt kiểm soát. Hình ảnh được người dân ghi lại
Chiếc xe Honda SH của vợ chồng N dựng ngay lối đi vào tại chốt kiểm soát. Hình ảnh được người dân ghi lại
Lên top