2 thanh niên Hà Nội vào Đồng Nai rải tờ rơi quảng cáo cho vay lãi nặng

Các đối tượng bị tạm giữ. Ảnh: Công an Đồng Nai
Các đối tượng bị tạm giữ. Ảnh: Công an Đồng Nai
Các đối tượng bị tạm giữ. Ảnh: Công an Đồng Nai
Lên top