2 tháng cao điểm kiểm tra giao thông dịp Quốc khánh 2.9

Lực lượng CSGT kiểm tra phương tiện. Ảnh: C08.
Lực lượng CSGT kiểm tra phương tiện. Ảnh: C08.
Lực lượng CSGT kiểm tra phương tiện. Ảnh: C08.
Lên top