2 Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai bị kỷ luật cảnh cáo

Đại tá Nguyễn Văn Kim (ảnh trái) và đại tá Trần Thị Ngọc Thuận (ảnh phải) bị kỷ luật cảnh cáo - ảnh CTV
Đại tá Nguyễn Văn Kim (ảnh trái) và đại tá Trần Thị Ngọc Thuận (ảnh phải) bị kỷ luật cảnh cáo - ảnh CTV
Đại tá Nguyễn Văn Kim (ảnh trái) và đại tá Trần Thị Ngọc Thuận (ảnh phải) bị kỷ luật cảnh cáo - ảnh CTV
Lên top