2 nữ sinh mang theo kiếm tự chế khi tham gia giao thông

Hai nữ sinh mang theo kiếm tự chế đã bị Công an phát hiện. Ảnh: CAT Bắc Giang
Hai nữ sinh mang theo kiếm tự chế đã bị Công an phát hiện. Ảnh: CAT Bắc Giang
Hai nữ sinh mang theo kiếm tự chế đã bị Công an phát hiện. Ảnh: CAT Bắc Giang
Lên top