2 nữ sinh lớp 9 mất tích khi đi tìm "chồng" quen qua mạng

Em Nênh đã mất tích cùng với em Nu khi đi tìm "chồng sắp cưới.ảnh:NNCC
Em Nênh đã mất tích cùng với em Nu khi đi tìm "chồng sắp cưới.ảnh:NNCC
Em Nênh đã mất tích cùng với em Nu khi đi tìm "chồng sắp cưới.ảnh:NNCC