2 nữ sinh giúp 17 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép thuê nhà ở Hà Nội

Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép được Thảo và Huệ thuê phòng giúp để ở và làm việc. Ảnh: L.Nhi.
Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép được Thảo và Huệ thuê phòng giúp để ở và làm việc. Ảnh: L.Nhi.
Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép được Thảo và Huệ thuê phòng giúp để ở và làm việc. Ảnh: L.Nhi.
Lên top