2 người phụ nữ từ Trung Quốc về đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người

Một điểm cách ly tại nhà ở Nghệ An. Ảnh: VN
Một điểm cách ly tại nhà ở Nghệ An. Ảnh: VN
Một điểm cách ly tại nhà ở Nghệ An. Ảnh: VN
Lên top