2 người đi xe máy thông chốt kiểm dịch bị phạt 10 triệu đồng

2 người đi xe máy thông chốt kiểm dịch này bị xử phạt 5 triệu đồng/người. Ảnh: CA.
2 người đi xe máy thông chốt kiểm dịch này bị xử phạt 5 triệu đồng/người. Ảnh: CA.
2 người đi xe máy thông chốt kiểm dịch này bị xử phạt 5 triệu đồng/người. Ảnh: CA.
Lên top