2 lần trốn khỏi trại giam, Triệu Quân Sự đều bị bắt tại quán Internet

Triệu Quân Sự bị bắt. Ảnh: Thanh Chung
Triệu Quân Sự bị bắt. Ảnh: Thanh Chung
Triệu Quân Sự bị bắt. Ảnh: Thanh Chung
Lên top