2 cách khai báo làm căn cước công dân gắn chip online

Cổng dịch vụ Công quốc gia - nơi người dân có thể đăng ký làm thẻ căn cước công dân gắn chip. Ảnh chụp màn hình
Cổng dịch vụ Công quốc gia - nơi người dân có thể đăng ký làm thẻ căn cước công dân gắn chip. Ảnh chụp màn hình
Cổng dịch vụ Công quốc gia - nơi người dân có thể đăng ký làm thẻ căn cước công dân gắn chip. Ảnh chụp màn hình
Lên top