16 năm tù cho hai đối tượng sang Trung Quốc trộm cắp tài sản

2 đối tượng lĩnh án tù tổng 16 năm vì tội trộm cắp tài sản.
2 đối tượng lĩnh án tù tổng 16 năm vì tội trộm cắp tài sản.
2 đối tượng lĩnh án tù tổng 16 năm vì tội trộm cắp tài sản.
Lên top