158 lao động Hải Dương cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài

Công an tỉnh tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Công an tỉnh tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Công an tỉnh tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Lên top