15 năm tù cho kẻ tàng trữ, vận chuyển hơn 2 tạ thuốc nổ

Bị cáo Hạnh tại tòa
Bị cáo Hạnh tại tòa
Bị cáo Hạnh tại tòa
Lên top