15 năm 6 tháng tù cho nhóm cán bộ "hô biến" lúa thành hoa ly

5 bị cáo từng là cán bộ ban giải phóng mặt bằng của TP. Thanh Hoá. Ảnh: Tuấn Minh
5 bị cáo từng là cán bộ ban giải phóng mặt bằng của TP. Thanh Hoá. Ảnh: Tuấn Minh
5 bị cáo từng là cán bộ ban giải phóng mặt bằng của TP. Thanh Hoá. Ảnh: Tuấn Minh
Lên top