Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

141 - “con số” tạo niềm tin