137 người mắc lừa "bánh vẽ" xuất khẩu lao động sang Hà Lan, Hàn Quốc

Ba bị cáo Hiếu, Sen và Mười (đứng, từ trái qua) tại phiên tòa.
Ba bị cáo Hiếu, Sen và Mười (đứng, từ trái qua) tại phiên tòa.
Ba bị cáo Hiếu, Sen và Mười (đứng, từ trái qua) tại phiên tòa.
Lên top